Recensies, Samenleving

Saboteren in plaats van redeneren

Walter Weyns

Theorie van de kraal

Willem Schinkel en Rogier van Reekum

Racisme, seksisme en onrechtvaardigheid moeten aan de kaak worden gesteld. Maar dat doe je mijns inziens door argumenten en heldere redeneringen. Niet door woordspelletjes en scheldproza.

Lees meer