recensie, roman

De strijd om identiteit

Charlotte Knoors

Identitti

Mithu Sanyal (vert. Ymke van der Staay)

Iedere dag categoriseren we mensen op basis van uiterlijke kenmerken waar we betekenissen en interpretaties aan hebben gegeven, ook al zijn deze betekenissen en interpretaties bedacht, ongefundeerd.

Lees meer