Essays, Proza

De dubbele zwanenzang van García Márquez

Jasper Vervaeke

In augustus zien we elkaar

Gabriel García Márquez (vert. Mariolein Sabarte Belacortu)

Terwijl de personages van het magisch-realistische ‘Honderd jaar eenzaamheid’ geloofden ‘dat de tijd niet voorbijging, maar dat hij rondjes draaide’, beseffen die van ‘Herinnering aan mijn droeve hoeren’ en ‘In augustus zien we elkaar’ dat hij genadeloos wegtikt. 

Lees meer