Lodewijk Verduin

Lodewijk Verduin (1994) studeerde Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam. Essays en kritieken van zijn hand verschenen onder meer in De Groene Amsterdammer, De Gids, Hollands Maandblad, de lage landen en de Nederlandse Boekengids. Hij is redacteur van Tirade en schreef een monografie over het oeuvre van Jeroen Brouwers: Eenzaamheid in eindeloos meervoud (2021).