Kunstkritiek, Recensies

Kunstpaniek

Christophe Van Gerrewey

Foute kunst

Leen Verheyen

De vraag of kunst kan ingrijpen in de maatschappij, zo typerend voor de twintigste eeuw, lijkt in de eenentwintigste eeuw vervangen door de vraag of de maatschappij zichzelf kan verbeteren door in te grijpen in de kunst en de cultuur.

Lees meer

Filter op type