Proza, Recensies

Het probleem van het leven

Carl De Strycker

Het laatste deel

Robert Seethaler

Het lijkt niet Seethalers bedoeling om dieper te graven in Mahlers biografie; eerder gebruikt hij diens dramatische levensverhaal om iets te zeggen over de worsteling met het bestaan en de omgang met het einde daarvan.

Lees meer