Afsluiting themareeks: Drempelstukken. Mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur

31/03/2024

In 2023 startte De Reactor de themareeks ‘Drempelstukken. Mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur’. Deze week verschenen de laatste twee stukken in de reeks: een recensie van Mounir Samuels Je mag ook niets meer zeggen door Xan Koster en Judith de Hont; en de elfde podcastaflevering van De Reactor, waarin Johan Sonnenschein, Emma Crebolder en Kreek Daey Ouwens in gesprek gaan over het schrijven over opgroeien met een familielid met een beperking.

In uiteenlopende vormen – essays, recensies, interviews en podcasts – onderzochten we de sociale, fysieke en politieke drempels die schrijvers, critici en personages met een beperking ervaren in de literatuur. Met deze themareeks hebben we laten zien op welke manieren de vaak negatieve maar ook positieve ervaringen van mensen met een beperking worden verteld en bekritiseerd in literaire teksten, en waarom juist literatuur daar zo’n geschikt medium voor is. Het verzet tegen de drempels die het hebben van een beperking met zich kan brengen, geeft aanleiding tot alternatieve vormen van lezen, schrijven, en verbeelden.

We zijn heel trots dat we als redactie van De Reactor deze reeks zo hebben kunnen vormgeven. We hebben veel geleerd van onze geweldige critici, schrijvers, deskundigen en natuurlijk onze lezers en die willen we hierbij allemaal hartelijk bedanken!

Hieronder vind je de link naar elk stuk:

In de reeks ‘Drempelstukken. Mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur’ onderzoeken we de sociale, fysieke en politieke drempels die schrijvers, critici en personages met een beperking ervaren in de literatuur. Die drempels discrimineren, omdat ze mensen en lichamen buitensluiten, en het verzet tegen die drempels geeft aanleiding tot alternatieve vormen van lezen, schrijven, en verbeelden. Zulke confrontaties – tussen validisme en het verzet ertegen, tussen toegang en toe-eigening, en tussen norm en diversiteit – worden bij uitstek verteld en bekritiseerd in literaire teksten. Daarom wijden we dit jaar onze themareeks aan mentale en lichamelijke diversiteit in de literatuur. In uiteenlopende vormen – essays, recensies, interviews en podcasts –  bundelt de reeks bijdragen van auteurs met een beperking, ervaringsdeskundigen en specialisten uit de disability studies.

Ontwerp logo: Job Boot, www.jobboot.nl